อนุมัติงบ เงินช่วยชาวนา ให้ทั้งค่าปลูกและค่าเก็บเกี่ยว ครัวเรือนละ 20000 ทั่วประเทศ

ข่าวดีสำหรับชาวนาผู้ปลูกข้าว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความระบุ่ว่า อนุมัติงบ เงินช่วยชาวนา ให้ทั้งค่าปลูกและค่าเก็บเกี่ยว รวมกว่า 4จุด5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

1 เงินช่วยค่าปลูก เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไร่ละ 500 บาท ได้สูงสูดครัวเรือนละ 20 ไร่ ทยอยโอนเงินให้ครบภายใน เมษายน 63

2 เงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวและพัฒนา ไร่ละ 500 บาท ได้สูงสูดครัวเรือนละ 20 ไร่ ทยอยโอนเงินให้ครบภายใน กย 63)

สรุปคือ ชาวนาได้ไร่ละ 500 (ปลูก) บวก 500 (เก็บเกี่ยว) สูงสุดได้ครัวเรือนละ 10000บวก10000 เท่ากับ 20000 บาท

โพสต์ดังกล่าว

สูงสุดครัวเรือนละ 20000

ได้ทั้งค่าปลูกค่าเก็บเกี่ยว

สรุปคือ ชาวนาได้ไร่ละ 500 (ปลูก) บวก 500 (เก็บเกี่ยว) สูงสุดได้ครัวเรือนละ 10000บวก10000 เท่ากับ 20000 บาท

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

เรียบเรียง มุมข่าว

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy