โอนเงินแล้ว เช็กเงินค่าเก็บข้าว 10000 บาท

ตรวจสอบสถานะการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และ 2563 ซึ่งเริ่มจ่ายเงินดังกล่าวในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนรายละเอียดการเงื่อนไขมีอะไรบ้าง วันนี้ทีมงานสยามสตรีทเลยได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้แล้ว ตามมาชมกันว่ามีอะไรบ้าง

ภาพจาก อินเทอร์เน็ต

เกษตรกรจะได้รับเงินจากโครงการในการช่วยเหลือค่าเก็บข้าว คุณภาพข้าวเท่าไหร่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะจ่ายเงินช่วยเหลือในโครงการฯ ปีการผลิต 2562 2563 ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับส่งเสริมการเกษตร อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินรายละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือกี่คน งบประมาณเท่าไหร่

เกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์จะมีประมาณ 4จุด57 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 25793 ล้านบาท

ภาพจาก ธกส

กลุ่มเป้าหมายเงื่อนไข

เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2562 รอบที่ 1 เท่านั้น ใช้ข้อมูลตามการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และได้รับเงินช่วยเหลือโครงการช่วยผู้ประสบภัยจากรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ธันวาคม 62 ถึง 30 กันยายน 63

มีจำนวนเกษตรกี่คนที่ได้เงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ไปแล้วบ้าง

ธ ก ส โอนเงินเข้าบัญชีฝากเกษตรกรโดยตรงไปทั้งสิ้น จำนวน 285887 ราย เป็นจำนวนเงิน 1537 ล้านบาท และจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องจนครบ

ตรวจสอบการรับเงินได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

เช็กในแอปพลิเคชั่น A Mobile หรือเว็บไซต์ chongkho หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ธ ก ส ในพื้นที่

ภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy