ได้แล้วก็ได้อีก เล็ งเยีย วย าต่อ เราไ ม่ทิ้ งกันหลังคลายล็อคเฟส 5

ได้แล้วก็ได้อีก เล็ งเยีย วย าต่อ เราไ ม่ทิ้ งกัน หลังคลายล็อก เฟส 5แจ้งข่าวสวัสดิการแห่งรั ฐ

มาตรการช่วยเหลือเงิ นเยีย วย า 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ เราไ ม่ทิ้ งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไ ม่ทิ้ งกัน.comจ่ายเงิ นให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง 3 เดือน รวมเป็นเงิ น 15,000 บาท จนถึงตอนนี้ เเม้ว่าโครงการจะปิดไปเเล้วตั้งเเต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563เมนูในเว็บไซต์ยังเหลือ 2 เมนูให้ทำรายการคือ ตรวจสอบสถานะ เเละ สละสิทธิที่ผ่านมา ระบบได้ดำเนินการจ่ายเงิ นเยีย วย าต่อเนื่อง เดือนละ 5,000 บาท ตั้งเเต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน รวมเป็นเงิ น 15,000 บาท

มาจนถึงขณะนี้ มาตรการเราไ ม่ทิ้ งกันยังคงดำเนินการโอนเงิ นให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ หรือที่เรียกกันว่าเราไ ม่ทิ้ งกันระยะ 2 อยู่ อย่างที่ ลวรณ เเสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่าการโอนเงิ นช่วยเหลือมาตรการเราไ ม่ทิ้ งกัน 5,000 บาท 3 เดือนยังไ ม่สิ้นสุด เนื่องจากยังมีผู้ได้รับสิทธิกว่า 1 เเสนรายอยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงิ นเข้าบัญชีหากใครที่ต้องการทราบว่า เงินเยีย วย า ของตนเองนั้นอยู่ในสถานะไหน สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะจากเราไ ม่ทิ้ งกันได้ที่ เมนูตรวจสอบสถานะ

ขณะที่ กลุ่มผู้ร้องเรียนเยีย วย า 2.2 ล้านราย ผ่านกรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างเเละผ่ านสาขาธนาคารของรั ฐ ตอนนี้อยู่ระหว่างการประมวลความช่วยเหลือ โดยตรวจสอบพบว่าในจำนวนนี้กว่า 80 %เคยได้รับการเยีย วย าจากภาครัฐเเล้ว ไ ม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ส่วนที่เหลืออีก 20 % กระทรวงการคลังกำลังมองหามาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนอกจากนั้น ก้าวต่อไปเราไ ม่ทิ้ งกัน ก็คือ การดูเเล กลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไ ม่ทิ้ งกันไ ม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คนซึ่งยังไ ม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่าง ของรั ฐ รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ประกันตนตามม าตรา 33 อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา

กำหนดกลุ่มเป้าหมายเเละกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกssมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงิ นเยีย วย าต่อไปอย่างไรก็ตาม รายละเอียดจาก สำนักเศรษฐกิจการคลัง ยังระบุถึง การเยีย วย า กลุ่มตกหล่นม าตรการเราไ ม่ทิ้ งกัน ทั้ง 302,160 รายนั้นจะไ ม่ได้รับเงิ นเยีย วย า 5,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิ น 15,000 บาทต่อคน เหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน 15.1 ล้านคนก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะ เเละคุณสมบัติที่เเตกต่างกันส่วนคำถามสำคัญที่ส่วนใหญ่คาดหวัง เเละอย ากรู้ อย่าง การจะขย ายเวลา หรือเพิ่มรอบลงทะเบียน

ม าตรการเยีย วย าในโครงการเราไ ม่ทิ้ งกันหรือไ ม่นั้น ทางกระทรวงการคลังระบุว่า เบื้องต้นจะไ ม่ได้มีการเปิดโครงการใหม่หรือขย ายเวลาโครงการตามที่ อุตตม สาวนายน รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยออกมาพูดถึงเ รื่ อ งดังกล่าวตั้งเเต่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เเล้วเเต่สำหรับเหตุการณ์หลังจากนี้นั้น จะต้องขอประเมินสถานการณ์ก่อน เพื่อดูสถานการณ์หลังจากปลดล็อกเฟส 5 หากโดยภาพรวมสถานการณ์ไ ม่ดีขึ้นทางม าตรการอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบียนเราไ ม่ทิ้ งกันต่อไป โดยขอให้ติดตามข่าวจากภาครั ฐที่จะตามมาอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณ กรุงเทพ ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy