วันนี้ ยังมีวงเงินเหลือ สินเชื่อพิเศษ ธ.ออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

ยังมีวงเงินเหลือ สินเชื่อพิเศษ ธ.ออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

ยังมีวงเงินเหลือ สินเชื่อ ยืมเงิน พิเศษ ธ.ออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

ยังมีวงเงินเหลือ สินเชื่อพิเศษ ธ.ออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

ยังมีวงเงินเหลือ สินเชื่อ ยืมเงิน พิเศษ ธ.ออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

วัตถุประสงค์ยืมเงิน : เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตเเก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

กลุ่มเป้าหมายยืมเงิน : ประชาชนที่มีรายได้ประจำเเต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโคโรนา

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

วงเงิน : ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อ ยืมเงิน เเละทำนิติกรรมเเล้วเสร็จ ภายใน 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบกรอบวงเงินโครงการเเล้วเเต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ค ลิ ก ที่ นี่

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy