ไทยพาณิชย์ ใจดี ปล่อยกู้ยืมได้ 1 แสน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB ให้กู้ ยืมเงิน ได้ 100,000 – 3,000,000 บาท ผ่อนได้นาน สูงสุด 72 เดือน

เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ บุคคล Speedy Loan ธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB สมัครขอกู้ ยืมเงิน สินเชื่อ เงินด่วน เงินสด ได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีคนค้ำ ประกัน หรือ หลักทรัพย์ ไดๆ มาค้ำ และรับ เงินสด เข้าทาง บัญชี ธนาคาร

พร้อมให้ วงเงิน กู้ยืม ได้ สูงสุดถึง 5 เท่า ของรายได้ ต่อเดือน และยังมีช่องทาง ในการ ชำระ เงินคืน หลายช่องทาง

สมัครขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน แต่อย่างได

วงเงิน ในการอนุมัติ

มีวงเงิน อนุมัติให้ ตั้งแต่ 20,000 ไปจนถึง 3,000,000 บาท

กู้ ยืมเงิน ที่ 20,000 – 30,000 บาท สามารถผ่อนได้นาน 24 เดือน
กู้ ยืมเงิน ที่ 30,000 – 100,000 บาท สามารถผ่อนได้นาน 60 เดือน
กู้ ยืมเงิน ที่100,000 – 3,000,000 บาท สามารถผ่อนได้นาน 72 เดือน
การชำระเงินคืนธนาคาร

ชำระ เป็นรายเดือน ที่เดือนละ เท่าๆ กัน

คิด อัตรา ดอกเบี้ย แบบ ลดต้น และ ลดดอก

กรณีที่ขอกู้ สินเชื่อ จำนวน 100,000 บาท ผ่อนเพียง 2,700 บาท/เดือน ผ่อนได้นาน 72 เดือน
คุณสมบัติ ผู้ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Speedy Lone

– ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมี อายุ 20-60 ปี

– มี รายได้ ขั้นต่ำ ที่

มีรายได้ 15,000 บาท สำหรับ พนักงาน ประจำ ที่บรรจุแล้ว
มีรายได้ 15,000 บาท สำหรับ เจ้าของ ธุรกิจ
– มี เบอร์ โทรศัพท์ ที่ สามารถ ติดต่อ ได้

เอกสารใน การสมัคร ขอ สินเชื่อ

สำเนา บัตร ประชาชน ใบเดียว เท่านั้น หรือ สำเนา บัตร ข้าราชการ ที่มี เลขประจำตัว และ รูปถ่าย พร้อม สำเนา ทะเบียน บ้าน
สลิป เงินเดือน เดือนปัจจุบัน หรือ หนังสือ รับรอง เงิน เดือน และสำเนา ยอด เงินฝาก ย้อนหลัง ที่ 3 เดือน สำหรับ พนักงาน ประจำ
สำเนา หนังสือ จดทะเบียน ห้าง หุ้น ส่วน จากทาง กระทรวง พาณิชย์ และ สำเนา เงินฝาก ย้อนหลัง ที่ 6 เดือน สำหรับ เจ้า ของ กิจ การ
สำเนา บัญชี เงินฝาก หน้าแรก ที่ต้องการให้ โอน เงิน เข้า ในบัญชี
หลักเกณฑ์ ในการ อนุมัติ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ให้เป็นไป ตามธนาคาร กำหนด เท่านั้น

สอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่ Call Center SCB โทร 02-777-7777

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy