รีบเช็กด่วน วันนี้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 เด้ง อย่าลืมไปกด

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station รายงานว่า นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (300บวก500) รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน

2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (200บวก500) รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ที่จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 500 บาท จะได้เงินวันที่ 8 ตุลาคม ส่วนอีก 2 งวด จะได้รับเงินวันที่ 1 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม ตามลำดับ
อย่าลืมเช็คกันนะ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station

และเงินที่ใช้ได้ภายในบัตร

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ที่มา สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy